JÄSENEHDOT

CROSSFIT VANTAAN (LIMITLESS OY) JÄSENEHDOT JA VASTUUVAPAUTUS

1. Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistun CrossFit- ja/tai toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun riskeistä. Olen tietoinen siitä, että CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu, kuten kaikki liikunta, sisältää loukkaantumisriskin. Jos aloitan CrossFit-harjoittelun, osallistun tai olen osallistunut CrossFit-harjoitteluun kuuluvalle On Ramp -peruskurssille, jossa opastetaan ja kerrotaan mahdollisimman turvallisesta CrossFit-harjoittelusta. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

2. Järjestäjän vapautus vastuusta
Tietoisena CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

3. Vakuutukset
Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Kaikki vapaa-ajanvakuutukset eivät välttämättä korvaa CrossFit- ja/tai toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. Olen itse vastuussa oman vakuutukseni ehtojen tarkastamisesta.

4. Vaatimukset
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

5. Käytössäännöt
Tunneille saavutaan ajoissa. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumaisaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

6. Sairaudet ja muut rajoitteet
CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu on intensiivinen ja vaativa kuntoilumuoto. Neuvotelkaa CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

7. CrossFit Vantaan jäsenyys
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 104 e/ kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi purkaa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla (seuraava kalenterikuukausi). Sopimuksen irtisanominen ja muutokset tulee tehdä kirjallisena. 3 kk määräaikainen sopimus 99 e/ kk, 6 kk määräaikainen sopimus 94 e/ kk, 12 kk määräaikainen sopimus 88 e/ kk. 12 kuukauden aikana on mahdollisuus pitää yksi treenivapaa kuukausi. Tästä tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaakuukauden alkua. Maksuvapaan kuukauden aikana sopimusta ei voida irtisanoa. Sopimukset uusiutuvat automaattisesti määräaikaisena, irtisanominen sekä muut muutokset esimerkiksi sopimuskauden pituuteen liittyen tulee tehdä 30 vuorokautta ennen haluttua muutosta. Jäsensopimusta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Määräaikaiset sopimukset (3 kk, 6 kk, 12 kk) voidaan maksaa joko kuukausittain tai kertasuorituksena. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Limitless Oy pidättää oikeuden muuttaa jäsenhintaa kesken sopimuskauden.

8. Laskutus
Kaikki Limitless Oy:n alaiset sopimukset laskutetaan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Mahdollisista liikuntaseteleiden käytöstä tulee ilmoittaa viikkoa ennen laskun päiväystä. Laskutus tehdään WODconnect -alustan kautta, poislukien yrityslaskutukset. Paperilaskuihin lisätään viiden (5) euron laskutuslisä.

9. Perintä
Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Maksamattomasta laskusta tulee kaksi muistutusta. Laskumuistutuksista peritään aina viiden (5) euron huomautusmaksu. Tämä lisätään seuraavan kuukauden laskuun.

10. Sairastuminen ja jäsenyyden jäädytys
Asiakkaan omavastuuaika sairaustapauksissa on kaksi viikkoa. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus lääkärintodistusta vastaan saada hyvitystä kuukausimaksusta. Jäsenyyden jäädytys voidaan myöntää myös loukkaantumisen, raskauden, pidemmän ulkomailla oleskelun, asepalveluksen tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Nämä asiat käsitellään tapauskohtaisesti.

11. Lasten ja nuorten harjoittelu
Alaikäisten lasten vanhempien tulee hyväksyä vastuuvapaussopimus lapsensa puolesta. Edellä mainitut ehdot koskevat myös salillamme harjoittelevia alaikäisiä. Vanhemmat hyväksyvät ehdot ostamalla tuotteen.

12. Sitoumuksen hyväksyminen
Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.

13. Allekirjoitus
Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ostamalla tuotteen.